Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu - KATALOG

MBP

w Strumieniu

WARTO WIEDZIEĆ


1. Czy można wypożyczyć książki bez karty?

Nie. Do wypożyczenia książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych konieczna jest karta biblioteczna.


2. Czy można oddać książki bez karty?

Tak. W przypadku zwracania książek karta nie jest konieczna.


3. Czy książki może oddać inna osoba, niż ta, która je wypożyczyła?

Tak. Zwrotu książek nie musi dokonywać osobiście właściciel konta.


4. W jakim przypadku nie można przedłużyć terminu zwrotu książki?

Przedłużenie terminu zwrotu książek (prolongata) jest możliwe jeśli termin zwrotu nie został przekroczony i jeżeli na daną pozycję nie ma rezerwacji. Jeśli termin zwrotu książki już minął prolongowanie książki nie jest możliwe.


5. Jaka jest wysokość kary za przetrzymanie książki?

Program automatycznie nalicza kary za przetrzymane książki. Za każdy dzień przetrzymania naliczana jest kara w wysokości 10 groszy. Kara zaokrąglana jest do pełnych złotych.


6. Zgubiłem kartę biblioteczną - co muszę zrobić?

W przypadku zgubienia karty bibliotecznej należy bezzwłocznie skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z biblioteką. Zablokowanie zgubionej karty zapobiegnie wypożyczeniu przez inną osobę na Państwa konto książek bądĽ innych materiałów bibliotecznych.


7. Jestem zapisany w Filii, co zrobić aby móc wypożyczyć książki w

Bibliotece w Brennej?

Karta, którą otrzymaliście Państwo w Filii uprawnia również do korzystania ze zbiorów Biblioteki w Brennej bez żadnych dodatkowych formalności.


8. Czy książkę wypożyczoną w jednej placówce można zwrócić w innej?

Nie. Książkę można zwrócić tylko w tej placówce, w której została wypożyczona.


9. Czy każdą książkę można zarezerwować?

Zarezerwować można tylko te książki, które są wypożyczone. Nie ma możliwości rezerwowania książek, które stoją na półce.


10. Ile można maksymalnie zrobić rezerwacji?

Czytelnik może zarezerwować maksymalnie 5 pozycji.


11. Jak aktywować powiadomienie o rezerwacji na telefon komórkowy?

Aktywacji dokonuje na nasze życzenie pracownik biblioteki.


12. Jak aktywować powiadomienie o rezerwacji na e-maila?

Aktywacji dokonuje czytelnik osobiście, logując się przez Internet na swoje konto biblioteczne i wpisując w odpowiednią rubrykę swój adres e-mail.


13. Jak zalogować się na swoje konto biblioteczne przez Internet?

Aby zalogować się na swoje konto konieczne jest posiadanie aktywnej karty bibliotecznej (wydawanej w bibliotece). Na karcie widnieją dwie liczby: sześciocyfrowy NUMER i dziewięciocyfrowy PIN. W celu zalogowania się na swoje konto należy w zakładce TWOJE KONTO wpisać NUMER i PIN we wskazane miejsca.


14. Ile czasu od chwili powiadomienia o rezerwacji książka czeka na odebranie?

W powiadomieniu o rezerwacji (sms lub e-mail) podany jest termin (data dzienna), do którego najpóĽniej należy odebrać książkę. Po tym terminie rezerwacja przepada.